Pozorování podél provazu

Úkol je možné plnit jednotlivě, ve dvojicích nebo v malých skupinkách do 4–5 členů. Nejdůležitější částí tohoto cvičení je probudit v dětech zájem o svět maličkých tvorů a rostlin. Často si neumíme představit, jak bohatý život se odehrává pod našima nohama. Každý hráč/skupina dostane lupu, kartičku na poznámky, tužku a provázek dlouhý okolo 10 metrů, na němž je v pravidelných vzdálenostech zavázáno 5–10 uzlů. Děti natáhnou provaz v přímce na zemi. Jejich úkolem je pozorně pozorovat zem v poloměru 20 cm kolem každého uzlu a zaznamenávat pozorování – jaké živočichy viděli, jaké rostliny, zda tam bylo něco netypického, jak vypadala půda.

Po prohlédnutí okolí všech uzlíků porovnáme pozorování. Liší se okolí některého z nich? Možná, že ke změně došlo od některého uzlu; co se u něj změnilo?

badanie po sznurze badania po sznurze