Přírodní orchestr

Požádej děti, aby si každé vytvořilo vlastní hudební nástroj z toho, co najde v přírodě. Mohou použít něco jednoduchého, např. kameny, větve, šišky, šustící listí. Možná někdo umí hrát na stéblo trávy? Dbej na to, aby to byly přírodní materiály, a ne například plechovka nebo láhev, nalezená v lese. Když má každé dítě svůj nástroj, rozděl je na dvě skupiny a dej pokyn k zahájení koncertu. Vyhrává skupina, která je nejhlasitější!

Po skončení soutěže se spojte do společného orchestru. Nejdříve vyber dirigenta, který bude rozhodovat, kdy orchestr bude hrát hlasitě, potichu nebo úplně ztichne. Seznam muzikanty s gesty: když dirigent pozdvihne ruce, hrajeme co nejhlasitěji, když je svěsí, hrajeme tiše, když je schová za zády, orchestr zmlkne.

naturalna orkiestra