Przyrodnicze obrazy (na taśmie dwustronnej)

Materiały: 

Przygotuj sztywne kartoniki (z bloku technicznego lub tektury) formatu pocztówkowego z naklejonym szerokim, dość długim paskiem dwustronnej taśmy klejącej. Podczas spaceru rozdaj uczniom kartki i poproś, żeby z zebranego przez siebie materiału przyrodniczego stworzyli kompozycję, przyklejając ją do taśmy dwustronnej. Na zakończenie poproś o prezentację prac.

przyrodnicze obrazy przyrodnicze obrazy przyrodnicze obrazy przyrodnicze obrazy