Zwierzęta naturalnej wielkości

Materiały: kreda tablicowa, miarka (niekoniecznie)

Sprawdźcie wcześniej w encyklopedii zwierząt lub w internecie, jak duże są różne zwierzęta, a w ternie narysujcie w skali 1 do 1 kredą na asfalce lub patykiem na piasku. Uczniowie mogą korzystać z miarki, ale jeśli jej nie macie zaufaj kreatywności uczniów w wyznaczaniu odpowiednich długości (można ją wyznaczyć za pomocą kartki A4, butów, kija o długości wzrostu ucznia itp.)

Przykładowo:

bocian