Bingo v přírodě

K této hře budeme potřebovat hrací karty jako ke hře bingo, ale místo číslic na nich musí být obrázky s přírodními prvky. Zde najdeš karty, připravené k vytištění. Můžeš si je ale připravit i samostatně a přizpůsobit je roční době nebo místu vycházky.

Rozdej karty bingo a tužky všem hráčům a požádej je, aby v nejbližším okolí hledali přírodní prvky, namalované na hrací desce. Když se někomu podaří některý prvek najít, musí ho označit na kartě zaškrtnutím obrázku. Vyhrává ten, komu se jako prvnímu podaří označit všechny obrázky v jedné řadě, sloupci nebo úhlopříčce. Když se to podaří, vítěz zakřičí „bingo!“ Požádej děti, aby přírodniny, které najdou, nesbíraly. Stačí je označit na tabuli.

bingo bingo