Boj o šátek

Vytvořte dvě družstva o stejném počtu dětí. Každé dítě v obou družstvech dostane své číslo. Družstva se postaví do řad proti sobě ve vzdálenosti asi 20 metrů. Uprostřed mezi nimi stojí vedoucí nebo jeden z účastníků a má v ruce šátek. Vedoucí vyvolává libovolné číslo a z obou družstev najednou vybíhají hráči, kteří toto číslo mají. Běží k vedoucímu a snaží se ukořistit šátek. Hráč, kterému se to podaří, se vrací s šátkem do svého družstva a získává bod. Hráč, jemuž se nepodařilo šátek získat, může ale dohonit soupeře dřív, než se stihne vrátit do svého družstva – pokud se ho dotkne, může mu vzít šátek a získat bod pro své družstvo (soupeři v takovém případě bod nedostávají). Ve hře je možné využívat různé strategie, např. dovolit soupeři chytit šátek a dotknout se ho při přebírání šátku

wyścig po chustę wyścig po chustę

Hru je možné také využít k upevnění znalostí stromů, keřů a rostlin, poznaných při aktivitách. Člověka stojícího uprostřed s šátkem v takovém případě nahradíme dvěma řadami na zemi uložených listů, květů nebo plodů různých druhů (v obou řadách musí být stejné vzorky). Potom vedoucí vyvolává druh stromu nebo keře, jehož vzorek je v obou řadách a číslo (v náhodném pořadí): „Další rostlinou je... buk a číslem trojka!“ Hráči s vyvolaným číslem běží k řadě vzorků a snaží se co nejrychleji najít ten správný (v tomto případě vzorek buku). Každý hráč, který správně vybere vzorek, získává pro své družstvo 2 body. Vybrání špatného druhu se trestá odnětím 2 bodů.