Kreslit po asfaltu křídou drženou bosou nohou

rysowanie stopą