Galerie přírodního výtvarného umění

Rozděl děti do několikačlenných skupinek. Potom rozlož na zemi barevné šátky nebo kousky různobarevných látek. Musí jich být víc než skupin a musí být různě barevné. Požádej, aby si každá skupina vybrala jeden šátek, který se všem líbí. Až se dohodnou a vyberou si, musí každá skupina v přírodě nasbírat takové prvky, které barevně odpovídají barvám jejího šátku. Z nalezených prvků děti skládají uměleckou kompozici na svých šátcích a vymýšlejí, co jejich kompozice představují.

Potom děti požádej, aby si představily, že jsou v galerii současného umění. Všichni přecházejí od jednoho „šátkového obrazu“ ke druhému a autoři vysvětlují poslání svého díla. Ostatní účastníci s moudrými tvářemi a zvuky, vyjadřujícími nadšení, obdivují umělecká díla.

chustka chustka chustka chustka