Mikroturistika

Nejdůležitějším cílem tohoto cvičení je vyvolat v dětech zájem o svět maličkých tvorů a rostlin, který máme pod nohama a často si vůbec neuvědomujeme, jak bohatý život se v něm odehrává. Připrav předem pro každé dítě maličkou figurku človíčka (mohou to být figurky ze hry Člověče nezlob, panáčkové z lega se nebo jiné hotové figurky, človíčkové vystřižení z tvrdého papíru, namalovaní na oblázcích nebo třeba na dřívkách od zmrzliny). Během vycházky požádej děti, aby vzaly své človíčky na přírodovědnou mikroprocházku po okolí a společně s nimi prozkoumali velmi malý prostor (přibližně 1 m²), vytyčený pomocí provázku.

Ať človíčkové prozkoumají všechno, co tam je – podívají se pod kameny, prohlédnou chodbičku hmyzu, zjistí, co je pod kůrou stromu, vylezou na větší kámen nebo klacek ležící na zemi. Požádej děti, aby se vžily do toho, co tak maličký člověk vidí a jak se cítí. Děti mohou používat lupy. Na závěr si vyprávějte o nejzajímavějších objevech. Později děti mohou popsat vycházku v deníku nebo nakreslit pohlednici.

mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka