Najdi mezi stromy svého kamaráda

Najdi paseku, řídký lesík nebo park s charakteristickými dřevinami různých druhů. Vytyč území, na němž se bude hra odehrávat, a vysvětli, v čem bude spočívat. Rozděl žáky do dvojic. Jeden bude mít zavřené oči (můžeme mu je zavázat šátkem nebo mu věřit, že nebude podvádět), druhý má za úkol dovést ho k vybranému stromu. Žák se zakrytýma očima se musí pomocí zbývajících smyslů důkladně seznámit se svým stromem a musí si jej zapamatovat. Když to udělá, kolega ho odvede na shromaždiště a několikrát jím zatočí kolem vlastní osy, aby jej zmátl. Úkolem „nevidomého“ žáka je (nyní již s rozvázanýma očima) nalézt svůj strom. Potom si ve dvojici vymění role.

drzewo drzewo drzewo drzewo drzewo