Nakresli rostlinu popaměti

Vezmi děti na vycházku, jejímž cílem bude pozorování rostlin. Děti musí mít s sebou sešit a tužku. Pozor: během vycházky pozorované rostliny netrháme! Vyber první rostlinu a vyzvi děti, aby si ji velmi pozorně prohlédly. Musí si všimnout lodyhy, tvaru a postavení listů, podoby květu (jeho barvy, tvaru koruny, množství okvětních plátků), vzhledu plodů, velikosti i celkového vzhledu rostliny.

Úkolem dětí bude zapamatovat si co největší množství podrobností a popaměti rostlinu nakreslit. Požádej je, aby odešly dál od rostliny a co nejvěrněji ji nakreslily do sešitu. Pokud si některý detail nezapamatovaly, mohou se vrátit, znovu se podívat a potom opět popaměti obrázek dokreslit. Když všichni své obrázky dokončí, pokračujte ve vycházce až k následující rostlině, kterou si děti znovu prohlédnou a nakreslí. Stejným způsobem pozorujte a nakreslete 5–6 rostlin. Důležité je, aby na každém obrázku bylo uvedeno číslo rostliny.
Po návratu děti rozděl do několikačlenných skupinek a požádej je, aby s pomocí klíče a atlasu vyhledaly názvy rostlin, které během vycházky kreslily.

Až všechny skupinky dokončí úkol, přečtěte názvy určených rostlin a ověřte jejich správnost. Potom společně s žáky shrňte, čeho je třeba si všímat při určování druhů. Kromě charakteristických znaků jednotlivých částí rostliny, které můžeme zakreslit schématickým obrázkem, je nutné si všímat také podmínek prostředí, kde rostlina roste (oslunění, teplota, půda, vlhkost). Vysvětli dětem, že znaky rostlin jsou odrazem podmínek prostředí, v němž se vyskytují.

pamięciowe portrety roślin