Předej dál

Úkol pro nejméně šestičlennou skupinu. Budeme potřebovat klacek, větší kámen, šišku nebo kousek kůry. Posadíme se do kruhu na zemi. První žák vsedě uchopí nohama náš předmět a aniž by si pomáhal rukama, podá ho dalšímu, který ho musí také uchopit nohama. Předmět nesmí upadnout na zem. V teplých dnech můžeme hru hrát s bosýma nohama – pak je snazší a navíc se uplatňují dotykové vjemy. Ve větší skupině je možné v kruhu posílat najednou dva nebo tři předměty.

podaj dalej