Sedmisměrné verše

Sedmisměrné verše píšeme v lůně přírody, nejlépe při východu slunce. Budeme potřebovat zápisníky, tužky a podložky na sezení, pokud je chladno nebo vlhko. Usaďte se obrácení k východu tak, aby každý měl okolo sebe prostor. Když si všichni najdou své místo, řekni dětem, že si zahrají na básníky a budou psát verše za použití svých smyslů. Požádej je, aby nahoru napsali nadpis: „Směrem na východ“. Aby bylo psaní snazší, pomoz dětem soustředit se na ten okamžik a pocítit spojení s vnějším světem. Udělejte několik nádechů se zavřenýma očima. „Cítíte nějakou vůni? Vnímáte vzduch, který vchází do vašich plic? Cítíte nebo slyšíte tlukot svého srdce? Představte si teplé, měkké paprsky, takové jako paprsky slunce, které vycházejí z vašeho srdce a dotýkají se všeho kolem. S každým nádechem čerpejte do svého srdce nějakou inspiraci a vnímejte své spojení s okolním světem. Se stále zavřenýma očima si připravte tužky a zápisníky a teď otevřete oči! Popište ve verších, cokoliv vidíte, slyšíte nebo cítíte.“

Báseň ukončete tak, že děti požádáš, aby dokončily každý řádek:

Na východě (já)...
Na jihu (já)...
Na západě (já)...
Na severu (já)...
Nad sebou...
Pod sebou...
Uvnitř sebe cítím...
Celý/celá jsem...
Děkuji za všechno, co je.

Můžeš dětem navrhnout, aby svou báseň ozdobily přírodními barvivy získanými z trávy, hlíny, květů, plodů. Dovol básníkům, aby sdíleli svá díla mezi sebou. Až budou básně hotové, shromážděte se všichni, usaďte se v kruhu a kdokoliv bude chtít, může svou báseň přečíst.