Strážci stromů

Toto je hra na horký den – budete potřebovat pistole na vodu s velkým dostřikem a pásky na oči. Část dětí bude představovat strážce stromů. Každý strážce si vybere strom, který chce chránit před dotykem „dvojitého démona“. Ostatní děti se rozdělí do dvojic. Dvojice se drží vzájemně rukou okolo pasu a stávají se dvojitými démony. Jejich úkolem je přikrást se k vybranému stromu a dotknout se ho oběma rukama – strom pak usychá. Strážci mají na očích pásky a řídí se jen sluchem. Snaží se zaměřit a postříkat démony. Démoni se musí vyhýbat postříkání vodou, protože jinak hynou a vypadají ze hry.

strażnicy drzew