Zajíc a lišky

Cílem hry je ukázat účastníkům, jak těžké je pro predátora připlížit se k oběti, aniž by ho oběť slyšela. Ukazuje také, jak důležité je zachovávat v lese ticho.

Rozděl děti na dvě stejné skupiny. Na zem polož předmět, který bude symbolizovat zajíce. Členové jedné skupiny stojí v kruhu kolem zajíce ve vzdálenosti 6–8 kroků od něho a 4–5 kroků od sebe navzájem; tato skupina má zavázané oči. Druhá skupina představuje lišky, lovící zajíce. Lišky stojí ve vzdálenosti několika kroků od kruhu. Jejich úkolem je neslyšně se dostat doprostřed kruhu a dotknout se zajíce. Jestliže někdo z hráčů stojících okolo zajíce uslyší blížící se lišku, musí rukou ukázat směrem, z něhož liška přichází. Pokud ukáže správně, musí se liška vrátit na místo, z něhož začínala. Lišky vyhrávají, když se některé z nich podaří „ulovit“ zajíce. Pak si skupiny vymění role.