Zvířata a zdroje

Účastníci se rozdělí na dvě družstva a postaví se proti sobě ve dvou řadách asi 50–80 metrů od sebe. Jedno družstvo jsou zvířata, druhé – zdroje (jídlo, pití, úkryty). Zvířata mají za úkol získat zdroje, které potřebují k životu. Vyzvi družstva, aby se obrátila k sobě zády a nedívala se, co ukazují soupeři. Potom zjisti, jaké zdroje zvířata potřebují (každé zvířátko si vybírá zdroje, které potřebuje v daném kole). Ukazují to takto: jídlo – masírují si břicho, pití – naznačují pití z dlaně, úkryt – dělají nad hlavou stříšku z rukou. Stejným způsobem si i zdroje vyberou, kdo čím je v daném kole a ukáží to.

Na povel vedoucího se družstva otočí tvářemi k sobě a zvířata si běží pro zdroje, které potřebují. Pozor: zdroje neutíkají! Zvířata, kterým se podařilo získat zdroj, se rozmnožují, to znamená, že berou zdroj s sebou na stranu zvířat (zdroj se stane zvířetem). Zvířata, kterým se nepodařilo zdroj získat, umírají a sama se stávají zdrojem (zůstávají na straně zdrojů). Po několika kolech hru ztížíme – mezi zvířata a zdroje dáme silnici. Vedoucí se stane autem, a když zvířata běží pro zdroje, může auto někoho „přejet“ – tehdy se zvíře stává zdrojem.

Hra zjednodušeným způsobem ukazuje mechanismus zachovávání rovnováhy v přírodě. Každé zvíře potřebuje k životu jídlo, pití a místo, kde najde útočiště a vychová mláďata. V příznivých podmínkách se zvířata rozmnožují, tím se zvyšuje jejich početnost v daném území, začínají ale mít nedostatek zdrojů, aby mohla všechna přežít. Začnou si vzájemně konkurovat a přežívají nejsilnější jedinci. V následujícím roce je konkurence značně nižší a zdrojů je dostatek, takže většina zvířat přežívá a může se množit. Znovu ale nestačí zásoby pro všechny, takže jich část hyne, atd.

Je dobré upozornit, že člověk často narušuje rovnováhu v přírodě a způsobuje, že pro zvířata je stále těžší přežívat. Například silnice začleněná jako zpestření na konec hry působí, že zvířata mají ztížený přístup ke zdrojům. Můžeme zařadit i jiné ztížení, např. se můžeme domluvit s dětmi, které hrají zdroje, aby v daném kole vůbec neukazovaly úkryty (např. byl vykácen les nebo se objevil invazivní druh, který obsadil zvířatům jejich prostředí). V jiném kole děti, které jsou zdroji, nemusí ukazovat vodu (do vodní nádrže, kterou zvířata využívala, se dostaly chemikálie z pole) atd.