Zvuková mapa

Připrav pro každého účastníka hry „CD disky“ z tvrdého papíru nebo lepenky, dále tužky nebo pastelky, případně také papírové obaly na CD. Vyzvi děti, aby si každé našlo v okolí místo nepříliš daleko od skupiny, ale také nepříliš blízko jiných lidí. Upozorni je, že hra se povede jen pod podmínkou, že po celou dobu jejího trvání zachovají ticho. Cílem hry je pozorně se zaposlouchat do zvuků přírody a nakreslit na „CD“ zdroj těch, které se podaří uslyšet (ptáci, řeka, stromy, žáby apod.). Důležité je na „CD“ umístit obrázky na správné místo tak, aby odpovídal směr, z něhož konkrétní zvuk přichází. Tak vznikne zvuková mapa území. Na závěr mohou děti vymyslet název svého „CD disku“ a namalovat pro něj obal (na přinesenou obálku). Řekni dětem, že „CD“ mohou „přehrát“ tak, že si ho přiloží k srdci a zavřou oči.

dźwiękowe mapy dźwiękowa mapa