Növény emlékezeti portrék

Vidd el a gyermekeket sétálni, melynek célja a fűszernövények megfigyelése. A gyermekek vigyenek magukkal füzetet és ceruzát. Figyelem! A séta során nem tépjük le a megfigyelt növényeket. Válaszd ki az első növényt, és kérd meg a gyermekeket, hogy nagyon alaposan nézzék meg, figyeljék meg a szárát, a levelek alakját és elrendezését, a virág kinézetét (színét, koronája alakját, a szirmok számát), a gyümölcs kinézetét és az egész növény nagyságát.

A gyermekek feladata a lehető legtöbb részlet megjegyzése és emlékezetből való lerajzolása. Ezután kérd meg a gyermekeket, hogy hagyják ott a növényt és próbálják meg a lehető leghűebben lerajzolni a füzetben. Amennyiben nem jegyeztek meg valamilyen részletet, odamehetnek a növényhez és újra megnézhetik, majd befejezhetik az emlékezetből készülő rajzot.

Amikor már mindenki befejezte a rajzát, folytatjuk a sétát a következő növényhez, melyet szinték megfigyelünk és lerajzolunk. Ily módon nézzetek meg és rajzoljatok le 5-6 növényt! Fontos, hogy mindegyik növénynek legyen száma, amit a rajzon is fel kell tüntetni.

Az iskolába való visszatérés után oszd fel a gyermekeket néhány személyes csapatokra és kérd meg őket, hogy növényhatározó segítségével keressék ki a séta során megrajzolt növényeket.

Amikor minden csapat befejezte a megismert növények kikeresését, ellenőrizd, hogy megfelelően keresték ki. Ezután a diákokkal közösen összegezzétek, hogy mire kell odafigyelni a növények meghatározásánál. A növény egyes részeinek kinézetén kívül, amit érdemes séma rajzokkal illusztrálni, figyeld meg a növény környezetét (napsütés, hőmérséklet, talaj, nedvesség) - húzd alá, hogy a növény tulajdonságai tükrözik a környezeti feltételeit.