Bingo v prírode

Na túto hru budú potrebné hracie karty, podobné ako v hre Bingo, akurát, že namiesto čísiel sú na kartičkách obrázky, ktoré vyjadrujú nejakú časť prírody. Tu nájdeš hotové hry na vytlačenie, ale nebránime vlastnej iniciatíve, stačí sa prispôsobiť danému ročnému obdobiu či miestu prechádzky.

Rozdaj bingo a písacie potreby hráčom a vyzvi ich, aby vyhľadali v najbližšom okolí časti prírody, ktorá je zobrazená na kartičkách. Ak sa niektorému z hráčov podarí nejakú zo znázornených vecí nájsť, prečiarkne na kartičke daný obrázok. Výhercom je ten, ktorému sa ako prvému podarí zaznačiť obrázky v jednom rade, stĺpci alebo šikmo. Keď sa to podarí, víťaz zakričí: bingo! Požiadaj deti, aby nezbierali a netrhali veci, úplne stačí, ak svoj nález označia na kartičkách.

bingo bingo