Chodníček bosích nôh

Chodník tvoria samotné deti. Veľmi jednoduchým spôsobom nakreslíme na zem drievkom z konára pás so šírkou okolo pol metra a s dĺžkou zhruba 3-4 metre a rozdelíme na 40- – 50-centimetrové časti. Tieto časti vyplníme tým, čo sa nachádza v okolí: pieskom, zemou, trávou, lístím, šiškami (tie zo smreku sú najmäkšie), halúzkami z listnatých a ihličnatých stromov (napr. jedľovými halúzkami), štrkom, gaštanmi. Deti stoja bosými nohami a na rôznorodom povrchu poznávajú rôzne tvary, aktivujúc pritom hmat na nôžkach. Prechádzka po takom chodníku je taktiež testom odolnosti. Deti po ňom môžu chodiť tiež so zavretými očami a hádať, po čom v danom momente chodia.