Čo mám v dlani

Cieľom zábavy je rozdelenie skupiny, na jej uskutočnenie budú potrebné rôzne malé predmety, nájdené v prírode (lístie, šušky, halúzky, žalude). Vyučujúci pripraví toľko predmetov, koľko je v skupine účastníkov. Skupinu rozostavíme do kruhu, poprosíme deti, aby mali zavreté oči a schovali si ruky za chrbát. Každému vkladáme do ruky predmet a poprosíme, aby ho dôkladne ohmatal, ale naň nepozeral. Neskôr jedna osoba opisuje ostatným predmet, ktorý má v dlani, no neprezradí jeho názov. Ak iné osoby uznajú, že majú v dlani ten istý predmet, vchádzajú do stredu kruhu. Deti, ktoré majú zhodné predmety, vytvárajú jednu skupinu. w dłoni w dłoni