Duša dreva

Na túto úlohu bude potrebná hlina alebo husté blato, z ktorého sa dá modelovať. Rozdeľ účastníkov na malé skupinky (2-3 osoby) a popros ich, aby každá skupina našla v okolí strom, ktorý im pripadá najzaujímavejší, ktorý sa im najviac páči. Potom popros skupiny, aby si dôkladne prezreli strom a skúsili si predstaviť, aký má ten strom charakter a ako vyzerá duch ich stromu. Či to bude duch s tvárou mladej, peknej osoby, alebo starenky, či má vlasy a bradu, možno okuliare, či by to bola ľudská, alebo zvieracia tvár, alebo úplne abstraktná bytosť? Vyzvi každú skupinu, aby na pni stromu vytvorili z blata a hliny obraz, ktorý bude zodpovedať charakteru daného stromu. Môžu použiť okrem hliny aj lístie, mach, halúzky atď. Nakoniec popros každú skupinu, aby porozprávala o duši svojho stromu. Cvičenie môžeme obohatiť rozprávaním o ľudovej symbolike stromov. dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa