Mikroturistyka

Najdôležitejším cieľom tohto cvičenia je vyvolať v deťoch záujem o svet malých stvorení a rastliniek, ktorý máme pod nohami. Často si ani neuvedomujeme, aký bohatý život sa tu skrýva. Pred vyučovaním pripravte malé figúrky ľudských postavičiek pre každé dieťa (môžu to byť figúrky z lega či igráčik, prípadne vystrihnuté z výkresu, alebo nakreslené napríklad na paličke od zmrzliny). Počas výletu popros deti, aby vzali svoje postavičky na prírodnú miniatúrnu prechádzku a s nimi preskúmali veľmi malú plochu (okolo 1m² vyznačeného pomocou šnúrky).

Na to, aby si figúrky prehliadli všetko, čo sa tam nachádza, nahliadnu pod kamene, preskúmajú noru hmyzu, zistia, čo je pod kôrou pňa, plazia sa po zemi, kameni alebo po palici. Požiadaj deti, aby si predstavili, čo tak malá postavička vidí svojimi očami a čo cíti. Deti pritom môžu používať lupy. Na koniec sa podeľte spoločnými objavmi. Neskôr si deti môžu výlet opísať v denníku alebo nakresliť o tom pohľadnicu.

mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka mikroturystyka