Nájdi si spomedzi stromov svojho priateľa

Nájdi si čistinku, riedky les alebo parky s charakteristickými, druhovo rôznorodým, stromami. Ohranič terén zábavy a vysvetli, čomu bude podliehať. Rozdeľ účastníkov na páry. Jeden zo žiakov bude mať zakryté oči (môžeme ich zakryť šatkou, prípadne mu/jej dôverovať, že sa nebude pozerať) a druhý ho má odprevadiť k vybranému stromu. Žiak so zakrytými očami musí pomocou ostatných zmyslov dôkladne spoznať a zároveň si zapamätať svoj strom. Keď to spraví, spolužiak ho odprevadí na pôvodné miesto a niekoľkokrát ho zakrúti okolo vlastnej osy, aby ho tým zmiatol. Úlohou „slepej baby” je nájsť svoj strom. Takto sa potom vo svojich rolách vystriedajú všetky deti. drzewo drzewo drzewo drzewo drzewo