Netopier a mora

Hra ukazuje, akým spôsobom netopiere využívajú zvukové vlny pri love. Skôr než začneme hru, treba priblížiť účastníkom, akým spôsobom lovia netopiere. Tieto zvieratá využívajú na polapanie obete (hmyzu) akustické echo – vytvárajú vysoké zvuky, ktoré sa odrážajú od hmyzu a vracajú sa k netopierovi ukazujúc mu presné miesto, v ktorom sa nachádza jeho obeť. Netopiere získavajú potravu týmto spôsobom preto, že, sú živočíšny druh, aktívne sú v noci a ich slabý zrak im neumožňuje nočné videnie hmyzu. Ale majú výborný sluch, vďaka ktorému môžu loviť. Poprosíme účastníkov zábavy, aby sa rozostavili v kruhu a chytili sa za ruky. Dve osoby vychádzajú zo stredu kruhu, jedna z osôb je netopierom a druhá predstavuje hmyz, na ktorý netopier poľuje. Netopier má zakryté oči, takže nevidí svoju obeť, no zato ju môže počuť. Keď osoba, ktorá je netopierom vykríkne: „Netopier!”, osoba, ktorá je hmyzom, vykríkne : „Hmyz!”. Čím častejšie netopier vyvoláva svoju obeť, tým ľahšie ju uloví. Keď sa mu to podarí, hráči si vymenia roly.