Pamäťové portréty rastlín

Vezmi deti na prechádzku, ktorej cieľom bude pozorovanie zelených rastlín. Deti si vezmú so sebou zošit a ceruzku. POZOR! Počas prechádzky netrháme pozorované rastlinky. Vyber si prvú rastlinu a popros deti, aby si ju veľmi dôkladne prezreli, venovali pozornosť stopke, tvaru lístkov, výzoru kvetu (jeho farbe, tvaru koruny, množstvu okvetných lístkov), vzhľadu ovocia, veľkosti a prierezu celej rastliny. Úlohou detí bude zapamätanie si čo najväčšie množstvo detailov tejto rastliny. Potom popros deti, aby odišli od rastliny a nakreslili ju čo najvernejšie v zošite. Ak zabudli na niektoré detaily, môžu sa ešte vrátiť a potom dokončiť obrázok. Keď všetci skončia svoje kresby, pokračujeme v prechádzke až k ďalšej rastlinke, ktorú znova pozorujeme a kreslíme. Týmto spôsobom si prezrieme a nakreslíme zhruba 5-6 rastlín. Dôležité je, aby každá z nich mala svoje číslo, ktorým je označený obrázok. Po návrate rozdeľ deti na niekoľkočlenné skupiny a popros ich, aby na základe kľúčov a encyklopédie našli názvy rastlín, ktoré nakreslili počas prechádzky v teréne. Keď deti vyhľadávanie ukončia, skontroluj ich správnosť. Potom zhrň spolu so žiakmi, čomu treba venovať pozornosť pri rozlišovaní jednotlivých druhov. Okrem vzhľadu jednotlivých častí rastliny, ktoré je vhodné ilustrovať schematickým obrázkom, treba brať do úvahy aj podmienky prostredia, v ktorom sa rastlina nachádza (či rastie v tieni, alebo na slnku, teplota, zem a vlhkosť). Zdôrazni, že vlastnosti rastlín sú odzrkadlením podmienok, aké panujú na mieste, na ktorom rastie.