Podaj ďalej

Zadanie je určené pre minimálne 6-člennú skupinu. Sedíme v kruhu na zemi. Potrebná bude palica, väčší kameň, šiška alebo kus kôry. Prvá osoba posediačky chytá nohami náš predmet a nepomáhajúc si rukami podáva ho ďalšej osobe, ktorá ho taktiež musí chytiť nohami. Predmet pritom nemôže spadnúť na zem. Túto hru v teplé dni možno robiť s holými nohami – vtedy je to ľahšie a nič sa nevyrovná kontaktu hmatom. Pri veľkej skupine sa v kruhu môžu premiestňovať dva, prípadne viac predmetov. podaj dalej