Prírodné obrazy

Priprav pevné kartóny (z technického výkresu alebo drevotriesky) formátu poštovej obálky, s prilepenou širokou a dostatočne dlhou obojstrannou lepiacou páskou. Počas prechádzky rozdaj tieto kartóny a popros deti, aby doštičku vyplnili pozbieraným materiálom z prírody a vytvorili kompozíciu lepením nájdených predmetov na pásku. Na záver vyzvi deti na prezentáciu vyhotovených prác. przyrodnicze obrazy przyrodnicze obrazy przyrodnicze obrazy przyrodnicze obrazy