Prírodný orchester

Popros deti o vytvorenie svojho hudobného nástroja z toho, čo sa nachádza v prírode. Môže to byť voľačo jednoduché, napríklad kamene, halúzky, šišky, šuchotavé lístie. Možno niekto z nás vie hrať na stebielku trávy. Venuj pozornosť tomu, aby všetky použité materiály boli prírodné, nájdená plechovka či fľaša sa nerátajú. Keď už má každý svoj hudobný nástroj, rozdeľ deti na dve skupiny a popros ich o začiatok koncertu. Vyhráva tá skupina, ktorá je hlasnejšia!

Po ukončení súťaže vytvorte spoločný orchester. Najprv vyberiete dirigenta, ktorý rozhoduje, či orchester hrá ticho, či úplne zmĺkne. Naučte mladých muzikantov signálom – ruky dirigenta dohora – hrať čo najhlasnejšie, ruky spustené – ticho, ruky za chrbtom – majú úplne zmĺknuť.

naturalna orkiestra