Zajac a líška

Cieľom zábavy je ukázať účastníkom, aké ťažké je byť dravcom, zakrádať sa k obeti a nebyť pritom prezradený. Myslím, že je veľmi dôležité dodržať ticho v lese. Rozdeľ skupiny na dve rovnaké časti. Na zem polož predmet, ktorý bude symbolizovať zajaca. Polovica skupiny okolo zajaca je vo vzdialenosti asi 6 – 8 krokov od neho a 4-5 krokov od seba navzájom a má zakryté oči. Ostatní účastníci budú líškami, poľujúcimi na zajaca. Líšky sú vzdialené na niekoľko krokov od kruhu a ich úlohou je bez šušťania prejsť do stredu kruhu a dotknúť sa zajaca. Ak niektorá z osôb, stojacich okolo zajaca bude počuť približovať sa líšku, musí rukou ukázať smer, z ktorého sa zvuky vynárajú. Ak ukáže správne, líška sa musí vrátiť na svoje pôvodné miesto, z ktorého vyšla. Líšky vyhrávajú, keď sa niektorej z nich podarí uloviť zajaca. Potom nastáva výmena úloh.