Závod o šatku

Vytvor dve skupiny postavené v rade oproti sebe vo vzdialenosti 20 metrov. V strede, medzi skupinami, stojí tréner alebo jeden z účastníkov držiac v ruke šatku. V oboch skupinách musí byť rovnaký počet osôb! Na začiatku zábavy treba osobám z oboch skupín napísať čísla. Vedúci skupiny vyvoláva náhodné číslo a v tom momente osoby z oboch skupín, ktoré majú pridelené toto číslo, bežia k trénerovi, aby získali šatku. Osoba, ktorej sa to podarí, sa vráti so šatkou do svojej skupiny a získava tým jeden bod. Ale osoba, ktorá nestihla získať šatku, môže dohoniť súpera, pokiaľ sa nevráti do svojej družiny. Ak sa dotkne trénera, získava jeden bod pre svoju družinu. (súper v takom prípade nezíska bod). V hre môžeme užívať rôzne stratégie, napríklad umožniť súperovi získať šatku a v naháňačke sa dotknúť súpera so šatkou a získať tým šatku a jeden bod. Táto hra sa môže použiť na prehĺbenie znalostí, získaných na hodinách výučby o stromoch, kríkoch a o zelených rastlinách. Osoba, ktorá stojí v strede a drží šatku, súčasne v dvoch radoch ukladá na zem lístie, kvety alebo ovocie rôzneho druhu (v oboch radoch musia byť tie isté druhy). Potom tréner nahlas vyvoláva druh stromu alebo kríka, ktorého vzorka sa nachádza súčasne v oboch radoch, ako aj číslo (v náhodnom poradí). Napríklad – ďalšia rastlina je... buk a číslo je tri! Osoby s vyvolaným číslom bežia k rozostaveným veciam a snažia sa čo najrýchlejšie nájsť artefakt buka. Každý hráč, ktorý ho správne vyberie, získava pre svoju družinu až dva body a v prípade, ak sa zmýli v druhu rastliny, dva body stráca.

wyścig po chustę wyścig po chustę

(nápad na zábavu, ktorá utvrdzuje vedomosti o názve rasttinných druhov je prevzaný z knihy Josepha Cornella pt.Sharing nature with children) Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages, Copyright 2015, Joseph Bharat Cornell