Zvieratá a zdroje

Rozdelíme účastníkov na dve skupiny a postavíme ich oproti sebe v dvoch radoch (asi 50 – 80 metrov od seba). Jedna skupina predstavuje zvieratá a druhá skupina predstavuje zdroje pitia, jedla a úkryt. Zvieratá majú za úlohu získať zdroj, ktorý je potrebný na ich prežitie. Potom zviera zisťuje, aké zdroje potrebuje. Ukazujeme to nasledovne: jedlo – masírujeme sa po bruchu. Pitie – prikladáme zvinutú dlaň k ústam, úkryt – ukazujeme rukami prístrešok nad hlavou. Potom si deti, ktoré predstavujú zdroje vyberajú, čím chcú byť. Na príkaz trénera sa skupiny odvrátia od seba tvárami a zvieratá bežia ku svojim potrebám. POZOR! Zdroje neutekajú! Zvieratá, ktorým sa podarilo uloviť svoju zásobu, sa rozmnožujú, teda berú zásoby zo sebou, na stranu zvierat (zásoby sa stávajú zvieratami). Zvieratá, ktorým sa nepodarilo získať zásoby – umierajú a samy sa stávajú zásobami (ostávajú na strane zásob). Po niekoľkých pokusoch zvierat získať zásobu pridáme ďalšiu prekážku – postavíme medzi zvieratá cestu pre autá. Tréner je auto a keď zvieratá behajú cez cestu po svoje zásoby, automobil môže niekoho prejsť. Vtedy sa zrazené zviera stáva zásobou. Zábava zjednodušeným spôsobom ukazuje mechanizmus zachovania rovnováhy v prírode. Každé zviera potrebuje pre svoj život stravu, vodu a miesto, kde nájde úkryt a vychová mláďatá. V priaznivých podmienkach sa zvieratá rozmnožujú a narastá ich počet v danom teréne, ale zároveň sa míňajú zásoby. Aby všetky mohli prežiť vzájomne si konkurujú a prežijú len tie najsilnejšie jedince.

V ďalšom roku sa konkurencia zmenšuje a zásoby sú prebytočné – väčšina zvierat prežije a môže sa rozmnožovať, ale znovu nie je dostatok zásob pre všetkých a časť zvierat umiera. Je vhodné venovať pozornosť tomu, že človek často narúša rovnováhu v prírode, čím vytvára zvieratám čoraz náročnejšie podmienky pre život. Napríklad diaľnica vybudovaná na konci hry zapríčiní, že zvieratá majú ťažký prístup k zdrojom. Môžeme vymyslieť aj iné prekážky, napríklad sa dohodni s deťmi, ktoré dostali rolu zdrojov, že by v danom momente prestali ukazovať prístrešok (les zostal vyťatý, alebo sa objavil živočíšny druh, ktorý im zabral nory a útulky).. V ďalšom pokračovaní deti, ktoré hrajú zásob,y prestanú dávať znak vody (napríklad zdroj vody, ktorý užívali zvieratá je kontaminovaný chemikáliami, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve).