Zvuková mapa

Prichystaj „obálky na CD" z kartónu alebo lepenky pre každého účastníka zábavy a taktiež ceruzky alebo kriedy, alternatívou môžu byť papierové obálky, určené na skladovanie CD. Popros, aby si každý z účastníkov našiel svoje miesto v teréne, nie príliš vzdialenom od skupiny, ale ani nie príliš blízko iných osôb. Upozorni deti, že táto hra sa môže konať len pod podmienkou, že budú ticho počas celého trvania zábavy. Cieľom hry je pozorné počúvanie prírody a následne nakreslenie na kartu zdroj zvuku, z ktorého je vydávaný (vtáky, rieka, stromy, žaby atď.). Dôležité je pri tom rozmiestnenie podnetov na karte práve na tom mieste, z ktorého sa ozýva vychádzajúci zvuk. Takýmto spôsobom vytvoríme zvukovú mapu terénu. Na konci hry môžu deti ešte vymyslieť názov zvukového nosiča a zaprojektovať preň obálku (na papierovej obálke). Vysvetli deťom, že svoju platňu môžu aj „vložiť do prehrávača“ prikladajúc si ju k srdcu a zatvárajúc pritom oči. dźwiękowe mapy dźwiękowa mapa